Често задавани въпроси

Хартиите и картоните в тези серии  са промазани, но повърхността има характеристики на непромазана. Печатат се успешно при спазване на следните препоръки:
-Изберете мастила, съхнещи чрез оксидация.
-При пълноцветен печат използвайте пудра с едрина мин.35 микрона.
-Използвайте добавки към мастилото или овлажняващия разтвор, спазвайки указанията на производителите.
-При необходимост да се печатат  много тъмни/интензивни цветове, прилагайте т.нар. UCR (Under Color Removal) още при цветоотделянето, за да намалите дебелината на мастиления слой.
-Използвайте “лазерно стабилни” офсетови мастила, в случай че следва персонализация на печатния продукт чрез лазерен принтер.
-При офсетов печат върху тези хартии се наблюдава слабо обратно залепване на  частици от покритието върху гуменото платно. При малки и средни тиражи това не влияе на печатния резултат и не се налага по-често миене, но все пак – следете  и това!

Покритието  не съдържа метални частици!!!

За оптимален резултат при използването на трансферна хартия спазвайте следните препоръки:
   Съобразявайте се с посоката на водата на листа
   Разопаковайте  хартията  непосредствено преди печат
    При  ситопечат: 
    Пуснете хартията един път през сушилнята преди печат на първия цвят;
    Пазете я от овлажняване след печат на всеки цвят
    При офсетов печат:
    По възможност използвайте 4-цветна машина
    Регулирайте овлажняващия разтвор на минимум
    Избягвайте или намалете използването на пудра
    Поддържайте ниски стекове отпечатана хартия за да не копира /макс. 500 листа/
    Запечатайте с пластизол не по-късно от 5 дена след печат
    Дебелината на пластизолния слой да не превишава 100 микрона
    Не пресушавайте отпечатъка
    На всеки етап от работата защитавайте от овлажняване
    Съхранявайте отпечатаните листа при температура ок. 20° С
    Трансферирайте в рамките на 6 месеца след отпечатване
 Препоръчителни условия за трансфер:  температура – 170-180°; налягане- 2,5-3 Bar; време –     5-10 сек.

Указания за печат и довършителни обработки на паус
Следващите препоръки ще ви помогнат да постигнете отлични резултати при използването на ефектните пауси като добавка или алтернатива на традиционните хартии.

СЪХРАНЕНИЕ И УПОТРЕБА
Съхранявайте в оригиналната опаковка поне 24 часа преди печат в работното помещение
Не излагайте на прекалена влажност, топлина или студ
Дръжте хартията покрита до непосредственото качване на машината
Паусът е с по-висока плътност. Третирайте го като материал, който е с по-ниско тегло от обозначеното. Например ако печатате 72 г/м2, настройте пресата за печат на 62 г/м2.
Идеалните условия за работа с този материал са:
  Постоянна влажност на въздуха     45-55 %
  Температура                                      17-23º С
Печатни процеси – конвенционален и сух офсет, ситопечат, висок печат, лазерен печат, топъл печат, дълбок печат.
ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА
Избягвайте големи площи наситен цвят. Препоръчва се линеатура 130-150 l.p.i.
При възможност използвайте UCR при цветоотделянето за печат на черни и тъмносини полета.

МАСТИЛА
Използвайте фолийни мастила /съхнещи изцяло чрез окисляване/. Възможно е използването на  UV мастила. Ако използвате сикативи не добавяйте повече от 1% – в противен случай съхненето става проблемно.

ОВЛАЖНЯВАЩ РАЗТВОР – рН 5 ;  алкохол – до 10%; сведете овлажняването до минимум.

ПЕЧАТ
Цветните пауси с метален  ефект са покрити едностранно, но са печатаеми двустранно!
Използвайте най-ниските грамажи – 62, 72 г/м2 – предимно за едноцветен печат
Вкарайте достатъчно въздух между листата
Намалете овлажняването и увеличете скоростта на печат
Ограничете до минимум броя на минаванията през печатната преса
За да избегнете копиране, може да използвате Спрей-пудра със зърненост 15-20 микрона
При печат на металиците може да се наложи по-често почистване на гумените платна
Отпечатаните листа дръжте на малки стекове, проветрявайте често и съхранявайте покрити.
Лакирайте с UV лак, ако се налага

ОБРЯЗВАНЕ,РЯЗАНЕ
Препоръчва се леко заоблено острие и 23º заточване. Стекът  да не е по-висок от 5 см.
Лазерно рязане – да

СГЪВАНЕ, ПРЕГОВАНЕ, ПОДВЪРЗВАНЕ
Сгъвайте успоредно на посоката на водата и извън матрицата
Материалът да не е пресъхнал
Паус с тегло под 92 г/м2 не се държи добре във високоскоростни сгъвачки. Намалете скоростта
При повече прегъвания използвайте фино перфориращо колелце
Биговайте материал с тегло над 150 г/м2
Релефен печат – избягвайте остри ръбчета
Подвързване – паусът е подходящ за шиене с телбод; със спирала;  лепене – за предпочитане с  топими лепила.
Най-ниските грамажи не са подходящи за обложка или среден лист.

Винаги изолирайте готовата продукция от влага с подходяща опаковка.

Вреди ли използването на хартия на околната среда?
The Great Paperless 2013 Greenwash Two Sides slams Google’s Go ‘Paperless in 2013’ Campaign

Jan 21 2013

The Letter:

„Dear Mr Schmidt,

We read with some incredulity the news of Google’s encouragement to consumers to „Go Paperless in 2013.“ This initiative is accompanied by pictures of trees and U.S. recycling data that presumably is intended to highlight the environmental benefits that will arise from „going paperless.“

 Google is joined in the project by U.S. based organizations HelloFax, an online fax service; Manilla, an online bill management service; HelloSign, an e-signature service; Expensify, an online expense reporting service; Xero, an online business accounting service; and Fujitsu, which makes the ScanSnap scanner.

While the products and services delivered by Google are to be admired, this new initiative is clearly another example of a self-interested organization using an environmentally focused marketing campaign to promote its services while ignoring its own impact upon the environment.

Let’s consider the facts:

. Google’s own environmental impact is astounding.

1.) Google uses 2.3 billion kilowatt-hours of electricity a yearThis would power 207,000 US homes for one year, or about 41 Empire State Buildings.

2.) Data centre power use accounts for roughly 2 per cent of the US’s annual electricity consumption.

3.) For every kilowatt-hour used for computing in a typical data centre, nearly a whole additional kilowatt-hour is used for running cooling and heating systems.

4.) 100 searches on Google is equivalent to burning a 60 watt light bulb for 20 minutesusing 0.03Kwh electricity and 20 gms of carbon dioxide.

5.) 100 minutes of YouTube video is equivalent to burning a 60 watt light bulb for 13 minutes, using 0.02 Kwh of electricity and 13 gms of carbon dioxide.

6.) Every gmail user uses 2.2Kwh energy every year and generates 1.2kg of carbon dioxide.

7.) Greenpeace highlights that E-waste is now the fastest growing component of the municipal solid waste streamIn Europe e-waste is increasing at three to five percent a year, almost three times faster than the total waste stream. The amount of electronic products discarded globally has skyrocketed recently, with 20-50 million tonnes generated every year. Electronic waste (e-waste) now makes up five percent of all municipal solid waste worldwide.

Studies have reached the conclusion that document reading, if intended to be read more than once or by several people, may be more environmentally friendly if printed.

A New York Times recent article revealed the extraordinary impact electronic communication is having on the environment. In the United States, more trees are grown than are harvested and the volume of trees growing on U.S. forestland has increased 49 percent over the last 50 years. The amount of U.S. forestland has remained essentially the same for the last 100 years at about 750 million acres, even though the U.S. population tripled during the same period. Forest cover in Europe is now 30 percent larger than in 1950 and has been increasing by 1.5 million soccer fields every year.

Let’s remember that paper is made from wood, a sustainable and renewable product that is an increasingly valuable resource for the creation of a vast range of sustainable products. Responsibly managed forests are a critical resource that benefit the environment and also provide wood and wood byproducts that are now seen as a preferred material as society tries to reduce its reliance on fossil fuels. It takes energy to produce paper but most of it is renewable and, as an example, over 65% of the energy used to make pulp and paper in the United States, and 54 percent in Europe, originates from renewable biomass.

So, before encouraging people to go paperless, and particularly inferring that electronic services are better for the environment, Google and others need to examine their own impacts and perhaps might reflect that, on balance, print and paper can be a sustainable way to communicate.

In reality we live in an increasingly digital world and electronic and paper based communication coexist. Each has environmental impacts and it would be helpful, and more honest with consumers, if organizations would not try to differentiate their products and services on the basis of spurious and unattributed environmental claims. Such Greenwash marketing is not only damaging to corporate reputations but also increasingly, we consider, in flagrant disregard of advertising standards such as those of the U.S Federal Trade Commission and DEFRA (UK). We hope that Google reconsiders its participation in this campaign.

Yours sincerely,

Martyn Eustace, Director, Two Sides UK“

Прочетохме с известна скептичност, че Google ще насърчава потребителите си да спрат използването на хартия. Тази инициатива е придружена от снимки на дървета и статистическа информация за  рециклирането в САЩ, чиято насоченост, предполагаме, е да се подчертаят ползите за околната среда от прекратяването на използването на хартия.

Google е ангажирана от няколко американски компании за он-лайн услуги.                  
С цялото уважение към продуктите и услугите на Google, трябва да отбележим, че тази инициатива е пример за некоректна маркетингова кампания фокусирана върху природата, в която се рекламират услуги, игнорирайки напълно собственото им влияние върху околната среда. 

Ето някои факти:
Поразителни са данните за влиянието върху средата на самата Google.

– Използва 2,3 милиарда кВтч енергия годишно;

– Центровете за данни потребяват ок. 2% от годишната консумация на енергия в САЩ;

– всеки кВтч използван за работа на компютър води до използване на още един за охлаждане или отопление;

– 100 търсения в мрежата се равняват на светенето на 60 Вт ел.крушка в продължение на 20 минути;

-100 мин. в You Tube се равняват на светенето на 60 Вт ел.крушка в продължение на 13 минути;

-Всеки клиент на gmail използва 2.2кВтч енергия годишно и генерира 1.2 кг въглероден двуокис;

– Грийнпийс предупреждава, че  „електронните отпадъци“ са най-бързо растящата компонента на твърдите градски отпадъци. Количеството  изхвърлени електронни устройства се оценява грубо на 20-50 млн. тона годишно.

 Заключението на редица проучвания е, че ако един документ ще се чете повече от един път, по-добре е да бъде напечатан.

Наскоро публикувана статия в New York Times разкрива интересен факт за влиянието на електронната комуникация – в САЩ се садят повече дървета отколкото се секат. Горските площи са приблизително непроменени  през последните 100 год., въпреки че населението се е утроило./…./.  В Европа горските площи са с 30% повече отколкото през 1950 година /…/

Хартията се произвежда от дървесина –   един напълно екологичен и  обновяем ресурс /…/ .

Производството на хартия е енергоемко, но по-голяма част от енергията е от възобновяеми източници.  Пример – 65% от енергията за производство на целулоза и хартия в САЩ и 54% в Европа е от биомаса. /…/

  Днес светът става все по-„дигитален“, електронната и печатната комуникация съществуват паралелно. Всяка има своят отпечатък върху природната среда. Честно би било фирмите да не се опитват да откроят продуктите и услугите си чрез фалшиви и недоказани твърдения.

/….

 

Свържете се с нас

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!